2020-016

År: 2020     Arkivkode: 311

Landsoverenskomsten for Elektrofag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Nelfo

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

17. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

23. september 2020 kl. 07.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

13280 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 17. september 2020

5593 medlemmer

Mekling berammet:

21. og 22. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

17. september 2020

Meklingsfrist:

22. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. september 2020 kl. 03:30

Resultat
Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 23. oktober 2020 kl. 11:33

Saken ble opprettet: 4.september 2020 kl. 14:48

Gå tilbake til rikssaker