Riksmekleren logo

Meny

2020-017

År: 2020     Arkivkode: 312

Overenskomst for Miljøvirksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Maskinentreprenørenes Forbund

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

7. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

18. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

26. september 2020 fra arbeidstidens begynnelse. Senest kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

ca 280 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 18. september 2020

103 medlemmer.

Mekling berammet:

24. og 25. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

18. september 2020

Meklingsfrist:

25. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. september 2020 kl. 03:10

Resultat
Begge parter anbefalte forhandlingsløsningen og vil sørge for relevant saksgang videre.

Godkjent

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 8. september 2020 kl. 10:50

Gå tilbake til rikssaker