2020-020

År: 2020     Arkivkode: 311

Borebedriftsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

9. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. september 2020

317 medlemmer

Mekling berammet:

28. og 29 september 2020

Sist oppdatert: 17. september 2020 kl. 12:58

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 11:18

Gå tilbake til rikssaker