2020-021

År: 2020     Arkivkode: 314

Sokkelavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

9. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. september 2020

2244 medlemmer.

Mekling berammet:

28. og 29 september 2020

Sist oppdatert: 17. september 2020 kl. 12:59

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 11:22

Gå tilbake til rikssaker