2020-021

År: 2020     Arkivkode: 314

Sokkelavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

9. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

29. september 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. september 2020

2244 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. september 2020

113 medlemmer.

Mekling berammet:

28. og 29 september 2020

Krav om avsluttet mekling:

23. september 2020

Meklingsfrist:

29. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. september 2020 kl. 05:30

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. oktober 2020 kl. 00:27

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 11:22

Gå tilbake til rikssaker