2020-022

År: 2020     Arkivkode: 311

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

10. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

19. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

fredag 23. oktober 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. september 2020

7102 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 140 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. oktober 2020

765 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

22. og 23. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

19. oktober 2020

Meklingsfrist:

23. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. oktober 2020 kl. 10:30

Resultat
Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver anbefalte forslaget, og vil sende dette til avstemning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 24. oktober 2020 kl. 10:45

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 11:33

Gå tilbake til rikssaker