2020-023

År: 2020     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

10. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. september 2020

1003 medlemmer.

Mekling berammet:

28. og 29. september 2020

Sist oppdatert: 17. september 2020 kl. 13:00

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 13:51

Gå tilbake til rikssaker