2020-023

År: 2020     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Quality Airport Hotel, Sømmevegen 1, Sola

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

10. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

30. september 2020 kl. 00.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. september 2020

1003 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. september 2020

43 medlemmer.

Mekling berammet:

28. og 29. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

23. september 2020

Meklingsfrist:

29. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. september 2020 kl. 05:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

30. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 5. oktober 2020

126 medlemmer

Fra 10. oktober 2020

93 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

9. oktober 2020

Mekling avsluttet:

9. oktober 2020 kl. 18:45

Resultat fra konflikten
Under meklingen nådde partene - med Riksmeklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

9. oktober 2020

Sist oppdatert: 10. oktober 2020 kl. 10:37

Saken ble opprettet: 10.september 2020 kl. 13:51

Gå tilbake til rikssaker