Riksmekleren logo

Meny

2020-025

År: 2020     Arkivkode: 312

Overenskomst for godstransport

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 27. oktober kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. september 2020

739 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 178 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. oktober 2020

427 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 111 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

26. og 27. oktober 2020.

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2020

Meklingsfrist:

27. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. oktober 2020 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 11. september 2020 kl. 15:35

Gå tilbake til rikssaker