2020-026

År: 2020     Arkivkode: 314

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

19. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

23. oktober 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. september 2020

518 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. oktober 2020

5 medlemmer.

Mekling berammet:

22. og 23. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

19. oktober 2020

Meklingsfrist:

23. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. oktober 2020 kl. 10:30

Resultat
Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver anbefalte forslaget, og vil sende dette til avstemning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 15. november 2020 kl. 14:40

Saken ble opprettet: 11.september 2020 kl. 15:42

Gå tilbake til rikssaker