2020-026

År: 2020     Arkivkode: 314

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. september 2020

518 medlemmer.

Mekling berammet:

22. og 23. oktober 2020

Sist oppdatert: 15. september 2020 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 11.september 2020 kl. 15:42

Gå tilbake til rikssaker