2020-027

År: 2020     Arkivkode: 314

Transportoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

28. oktober 2020 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. september 2020

266 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 40 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. oktober 2020

133 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 22 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

26. og 27. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2020

Meklingsfrist:

27. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. oktober 2020 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 15. november 2020 kl. 14:44

Saken ble opprettet: 11.september 2020 kl. 15:50

Gå tilbake til rikssaker