Riksmekleren logo

Meny

2020-028

År: 2020     Arkivkode: 315

Godsbilavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

11. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

28. oktober 2020 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. september 2020

396 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 58 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. oktober 2020

121 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 36 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

26. og 27. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2020

Meklingsfrist:

27. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. oktober 2020 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 11. september 2020 kl. 15:50

Gå tilbake til rikssaker