2020-029

År: 2020     Arkivkode: 311

IKT-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

15. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

14. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

20. oktober 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. september 2020

959

Fra 19. oktober 2020

Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 48 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse antall:

Fra 14. oktober 2020

437 medlemmer.

Mekling berammet:

19. og 20. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

14. oktober 2020

Meklingsfrist:

20. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. oktober 2020 kl. 02:20

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling

Sist oppdatert: 21. oktober 2020 kl. 02:26

Saken ble opprettet: 16.september 2020 kl. 11:02

Gå tilbake til rikssaker