2020-029

År: 2020     Arkivkode: 311

IKT-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

15. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. september 2020

959

Mekling berammet:

19. og 20. oktober 2020

Sist oppdatert: 16. september 2020 kl. 11:02

Saken ble opprettet: 16.september 2020 kl. 11:02

Gå tilbake til rikssaker