2020-031

År: 2020     Arkivkode: 321

Hovedtariffoppgjøret i staten 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Mekling berammet:

23. september 2020. 12., 13. og 14. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

8. oktober 2020

Meklingsfrist:

14. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2020 kl. 06:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.

Sist oppdatert: 15. oktober 2020 kl. 06:16

Saken ble opprettet: 18.september 2020 kl. 08:12

Gå tilbake til rikssaker