2020-033

År: 2020     Arkivkode: 321

Hovedtariffoppgjøret i staten 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

9. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. september 2020

37200 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 9. oktober 2020

783 medlemmer

Mekling berammet:

23 september 2020. 12., 13. og 14. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

9. oktober 2020

Meklingsfrist:

14. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2020 kl. 06:00

Resultat
Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 16. oktober 2020 kl. 14:19

Saken ble opprettet: 18.september 2020 kl. 08:17

Gå tilbake til rikssaker