2020-034

År: 2020     Arkivkode: 341

Hovedtariffoppgjøret 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

9. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. september 2020

24212 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 12. oktober 2020

Mekling berammet:

23. september 2020. 12., 13. og 14. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

9. oktober 2020

Meklingsfrist:

14. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2020 kl. 01:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - fram til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Akademikerne unntatt Den norske Legeforening- kommune og KS anbefalte forslaget.

Godkjent av alle Akademikernes forbund/foreninger unntatt Den norske Legeforening.

Konflikt

Streik iverksatt:

26. oktober 2020

Streik opptrapping:

Fra 21. oktober 2020

23 medlemmer

Fra 27. oktober 2020

12 medlemmer

Sist oppdatert: 27. oktober 2020 kl. 11:14

Saken ble opprettet: 18.september 2020 kl. 08:24

Gå tilbake til rikssaker