2020-037

År: 2020     Arkivkode: 348

Tariffrevisjonen 2020 - Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

9. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

15. oktober 2020 kl. 06.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. september 2020

ca 12300 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 9. oktober 2020

39 medlemmer

Mekling berammet:

23. september 2020. 12., 13. og 14. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

9. oktober 2020

Meklingsfrist:

14. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2020 kl. 02:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 15. oktober 2020 kl. 03:10

Saken ble opprettet: 18.september 2020 kl. 12:01

Gå tilbake til rikssaker