2020-039

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for kjøttindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NNN

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. september 2021

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

1. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

6. oktober 2020, kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. september 2020

3685 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 42 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 1. oktober 2020

1317 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 29 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

5. og 6. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

1. oktober 2020

Meklingsfrist:

6. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. oktober 2020 kl. 01:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 15. november 2020 kl. 14:35

Saken ble opprettet: 20.september 2020 kl. 14:52

Gå tilbake til rikssaker