2020-040

År: 2020     Arkivkode: 311

Energioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
EnergiNorge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. september 2020

5559 medlemmer.

Mekling berammet:

2. og 3. november 2020

Sist oppdatert: 25. september 2020 kl. 16:16

Saken ble opprettet: 22.september 2020 kl. 10:33

Gå tilbake til rikssaker