2020-041

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Bryggerier og mineralvannsfabrikker

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NNN

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

21. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

5. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

9. oktober 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. september 2020

886 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 5. oktober 2020

880 medlemmer

Mekling berammet:

8. og 9. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

5. oktober 2020

Meklingsfrist:

9. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. oktober 2020 kl. 05:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte forhandlingsløsningen og vil sørge for relevant saksgang videre.

Sist oppdatert: 10. oktober 2020 kl. 05:30

Saken ble opprettet: 22.september 2020 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker