2020-044

År: 2020     Arkivkode: 314

Overenskomst for oljetransportavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

24. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

7. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

12. oktober kl. 00:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 24. september 2020

89 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 7. oktober 2020

37 medlemmer.

Mekling berammet:

10. og 11. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

7. oktober 2020

Meklingsfrist:

11. oktober 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. oktober 2020 kl. 00:25

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker fikk svarfrist 30.10.2020 kl. 13:00.

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 12. oktober 2020 kl. 12:53

Saken ble opprettet: 25.september 2020 kl. 10:42

Gå tilbake til rikssaker