2020-045

År: 2020     Arkivkode: 311

Flyoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

25. januar 2020

Plassfratredelse mottatt:

26. oktober 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

30. oktober 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. september 2020

1947 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 26. oktober 2020

434 medlemmer

Mekling berammet:

29. og 30. oktober 2020

Krav om avsluttet mekling:

26. oktober 2020

Meklingsfrist:

30. oktober 2020 kl. 24:00

Sist oppdatert: 29. oktober 2020 kl. 10:07

Saken ble opprettet: 25.september 2020 kl. 14:19

Gå tilbake til rikssaker