2020-049

År: 2020     Arkivkode: 315

Lederavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. oktober 2020

1144 medlemmer.

Mekling berammet:

6. november 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 29. oktober 2020 kl. 09:31

Saken ble opprettet: 8.oktober 2020 kl. 14:31

Gå tilbake til rikssaker