2020-050

År: 2020     Arkivkode: 311

Avisbudavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

9. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. oktober 2020

706 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

18. og 19. november 2020

Sist oppdatert: 12. oktober 2020 kl. 14:01

Saken ble opprettet: 12.oktober 2020 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker