2020-051

År: 2020     Arkivkode: 314

NITO-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. oktober 2020

20200 medlemmer

Mekling berammet:

16. og 17. november 2020

Sist oppdatert: 29. oktober 2020 kl. 10:48

Saken ble opprettet: 16.oktober 2020 kl. 13:45

Gå tilbake til rikssaker