2020-052

År: 2020     Arkivkode: 311

Miljøoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. oktober 2020

320 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 35 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

27. november 2020

Sist oppdatert: 20. oktober 2020 kl. 18:38

Saken ble opprettet: 16.oktober 2020 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker