2020-053

År: 2020     Arkivkode: 314

Miljøoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

23. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

28. november 2020 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. oktober 2020

19 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. november 2020

16 medlemmer

Mekling berammet:

27. november 2020

Krav om avsluttet mekling:

23. november 2020

Meklingsfrist:

27. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. november 2020 kl. 03:15

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Forhandlingsløsningen ligger vedlagt i møteboken. Arbeidsgiver aksepterte etter fullmakt løsningen. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 18.12.2020 kl. 12.00

Sist oppdatert: 28. november 2020 kl. 03:21

Saken ble opprettet: 16.oktober 2020 kl. 14:41

Gå tilbake til rikssaker