2020-053

År: 2020     Arkivkode: 314

Miljøoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. oktober 2020

19 medlemmer

Mekling berammet:

27. november 2020

Sist oppdatert: 20. oktober 2020 kl. 18:39

Saken ble opprettet: 16.oktober 2020 kl. 14:41

Gå tilbake til rikssaker