2020-055

År: 2020     Arkivkode: 341

Hovedtariffoppgjøret med KS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

19. oktober 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. oktober 2020

36843 medlemmer

Mekling berammet:

5. og 6. januar 2021

Sist oppdatert: 11. november 2020 kl. 12:22

Saken ble opprettet: 20.oktober 2020 kl. 10:36

Gå tilbake til rikssaker