2020-056

År: 2020     Arkivkode: 315

Overenskomst for apotek

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Farmasiforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

20. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

6. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

11. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. oktober 2020

1556 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 6. november 2020

137 medlemmer

Mekling berammet:

10. november 2020.

Krav om avsluttet mekling:

6. november 2020

Meklingsfrist:

10. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. november 2020 kl. 05:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil behandle forslaget etter gjeldende regler og gi tilbakemelding innen svarfrist som ble satt til 1. desember 2020 kl. 1200.

Konflikt avsluttet:

11. november 2020

Sist oppdatert: 11. november 2020 kl. 04:59

Saken ble opprettet: 20.oktober 2020 kl. 12:54

Gå tilbake til rikssaker