2020-063

År: 2020     Arkivkode: 312

Overenskomst for NOR-registrerte skip, og overenskomst for NOR-registrerte service- og flerbruksfartøyer.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

19. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

27. november 2020 kl. 0600

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. november 2020

886 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 19. november 2020

19 medlemmer

Mekling berammet:

26. november 2020

Krav om avsluttet mekling:

19. november 2020

Meklingsfrist:

26. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. november 2020 kl. 01:05

Resultat
Med meklers mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 27. november 2020 kl. 01:33

Saken ble opprettet: 2.november 2020 kl. 14:59

Gå tilbake til rikssaker