2020-064

År: 2020     Arkivkode: 315

Hovedavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Adele Matheson Mestad

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

30. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. oktober 2020

ca 7317 medlemmer

Mekling berammet:

11. januar 2021

Sist oppdatert: 19. november 2020 kl. 09:14

Saken ble opprettet: 2.november 2020 kl. 15:12

Gå tilbake til rikssaker