2020-066

År: 2020     Arkivkode: 315

Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

30. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

7. desember 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

12. desember 2020 kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. oktober 2020

ca 1700 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 7. desember 2020

16 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

7. desember 2020

Meklingsfrist:

11. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. desember 2020 kl. 02:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Mekling avsluttet kl. 02:30.

Konflikt

Streik iverksatt:

12. desember 2020

Streik opptrapping:

Fra 11. desember 2020

5 medlemmer

Fra 16. desember 2020

2 medlemmer

Fra 22. desember 2020

4 medlemmer

Fra 8. januar 2021

10 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

10. januar 2021

Mekling avsluttet:

11. januar 2021 kl. 04:30

Resultat fra konflikten
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling. Arbeidsgiver sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 1. februar 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 11. januar 2021 kl. 04:51

Saken ble opprettet: 3.november 2020 kl. 09:22

Gå tilbake til rikssaker