2020-068

År: 2020     Arkivkode: 312

Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
FO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. november 2020

19 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. desember 2020

Sist oppdatert: 10. november 2020 kl. 11:13

Saken ble opprettet: 3.november 2020 kl. 09:34

Gå tilbake til rikssaker