2020-069

År: 2020     Arkivkode: 315

NOR registrerte fartøyer i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

26. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

4. desember 2020 kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. november 2020

1676 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 26. november 2020

25 medlemmer

Mekling berammet:

3. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

26. november 2020

Meklingsfrist:

3. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. desember 2020 kl. 04:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med Riksmeklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 4. desember 2020 kl. 04:36

Saken ble opprettet: 3.november 2020 kl. 09:40

Gå tilbake til rikssaker