2020-071

År: 2020     Arkivkode: 325

Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Finansforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. november 2020

9 medlemmer

Mekling berammet:

9. desember 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 20. november 2020 kl. 13:07

Saken ble opprettet: 4.november 2020 kl. 13:36

Gå tilbake til rikssaker