2020-072

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Egg- og fjærfekjøttindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

14. desember 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

18. desember 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. november 2020

806 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 14. desember 2020

209 medlemmer

Mekling berammet:

17. og 18. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

14. desember 2020

Meklingsfrist:

18. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. desember 2020 kl. 22:30

Resultat
Mekler framla forslag i samsvar med vedlegget i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. januar 2021 kl. 15:00.

Sist oppdatert: 17. desember 2020 kl. 22:35

Saken ble opprettet: 4.november 2020 kl. 13:41

Gå tilbake til rikssaker