2020-072

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for Egg- og fjærfekjøttindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. november 2020

806 medlemmer

Mekling berammet:

17. og 18. desember 2020

Sist oppdatert: 11. november 2020 kl. 09:06

Saken ble opprettet: 4.november 2020 kl. 13:41

Gå tilbake til rikssaker