2020-074

År: 2020     Arkivkode: 316

Tariffrevisjonen 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsgruppenes sekretariatsforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

5. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. november 2020

45 medlemmer

Mekling berammet:

12. januar 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 4. januar 2021 kl. 11:57

Saken ble opprettet: 9.november 2020 kl. 13:55

Gå tilbake til rikssaker