2020-075

År: 2020     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DOF Subsea Norway AS

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Scandic Hotel Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

9. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

3. desember 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

9. desember 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. november 2020

33 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 3. desember 2020

27 medlemmer

Mekling berammet:

9. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

3. desember 2020

Meklingsfrist:

9. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. desember 2020 kl. 00:40

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 10. desember 2020 kl. 09:28

Saken ble opprettet: 9.november 2020 kl. 14:35

Gå tilbake til rikssaker