2020-077

År: 2020     Arkivkode: 325

Område 12 -helse, velferd og oppvekst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. november 2020

344 medlemmer

Mekling berammet:

1. og 2. desember 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 30. november 2020 kl. 10:12

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 12:14

Gå tilbake til rikssaker