2020-078

År: 2020     Arkivkode: 312

Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Creo

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

4. desember 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

12. desember 2020 kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. november 2020

587 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. desember 2020

8 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

14. desember 2020

Meklingsfrist:

11. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. desember 2020 kl. 02:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Mekling avsluttet kl. 02:30.

Konflikt

Streik iverksatt:

12. desember 2020

Streik opptrapping:

Fra 8. januar 2021

2 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

10. januar 2021

Mekling avsluttet:

11. januar 2021 kl. 04:30

Resultat fra konflikten
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Begge parter sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 1. februar 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 11. januar 2021 kl. 04:56

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker