2020-078

År: 2020     Arkivkode: 312

Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Creo

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. november 2020

587 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. desember 2020

Sist oppdatert: 13. november 2020 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker