2020-080

År: 2020     Arkivkode: 325

Område 12 Helse, velferd og oppvekst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

27. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

3. desember 2020 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. november 2020

30 medlemmer

Fra 26. november 2020

1 medlem

Plassfratredelse antall:

Fra 27. november 2020

2 medlemmer.

Fra 2. desember 2020

13 medlemmer.

Mekling berammet:

1. og 2. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

27. november 2020

Meklingsfrist:

2. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. desember 2020 kl. 23:30

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegget i møteboken. Både arbeidsgiver og arbeidstaker aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 2. desember 2020 kl. 23:30

Saken ble opprettet: 16.november 2020 kl. 09:47

Gå tilbake til rikssaker