2020-081

År: 2020     Arkivkode: 322

Område 12 Helse, velferd og oppvekst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet og FO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

13. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

27. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

3. desember 2020 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. november 2020

90 medlemmer

Fra 20. november 2020

397 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 27. november 2020

88 medlemmer.

Fra 2. desember 2020

203 medlemmer.

Mekling berammet:

1. og 2. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

27. november 2020

Meklingsfrist:

2. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. desember 2020 kl. 23:30

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget og arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 18. desember 2020 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 2. desember 2020 kl. 23:30

Saken ble opprettet: 16.november 2020 kl. 09:52

Gå tilbake til rikssaker