2020-082

År: 2020     Arkivkode: 314

Overenskomst for barne- og ungdomsverntjenesten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

4. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

9. januar 2021 kl. 00.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. november 2020

351 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. januar 2021

1 medlem

Mekling berammet:

7. og 8. januar 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. januar 2021

Meklingsfrist:

8. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. januar 2021 kl. 03:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

9. januar 2021

Streik opptrapping:

Fra 18. januar 2021

2 medlemmer

Fra 22. januar 2021

3 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

26. januar 2021 kl. 20:30

Konflikt avsluttet:

26. januar 2021

Sist oppdatert: 27. januar 2021 kl. 09:25

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:30

Gå tilbake til rikssaker