2020-083

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst 453

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
FO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

16. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. november 2020

2378 medlemmer

Mekling berammet:

7. og 8. januar 2021

Sist oppdatert: 20. november 2020 kl. 13:15

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:34

Gå tilbake til rikssaker