2020-085

År: 2020     Arkivkode: 325

Område 12 Helse, velferd og oppvekst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. november 2020

28 medlemmer

Mekling berammet:

1. og 2. desember 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 30. november 2020 kl. 10:33

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:42

Gå tilbake til rikssaker