2020-086

År: 2020     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, Olav V gate 3, Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. november 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. november 2020

201 medlemmer

Mekling berammet:

11. og 12. desember 2020

Sist oppdatert: 26. november 2020 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker