2020-086

År: 2020     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, Olav V gate 3, Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

7. desember 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

12. desember 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. november 2020

201 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 7. desember 2020

96 medlemmer

Mekling berammet:

11. og 12. desember 2020

Krav om avsluttet mekling:

7. desember 2020

Meklingsfrist:

12. desember 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. desember 2020 kl. 06:00

Resultat
Med meklerens mellomkomst, kom partene frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 13. desember 2020 kl. 11:18

Saken ble opprettet: 18.november 2020 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker