2020-088

År: 2020     Arkivkode: 314

Flykabinavtalen SAS Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

20. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

13. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

17. januar 2021 kl 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. november 2020

300 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 13. januar 2021

1 medlem

Mekling berammet:

16. og 17. januar 2021

Krav om avsluttet mekling:

13. januar 2021

Meklingsfrist:

17. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. januar 2020 kl. 02:04

Resultat
Meklerne fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. januar kl. 14.00.

Sist oppdatert: 19. januar 2021 kl. 13:01

Saken ble opprettet: 23.november 2020 kl. 13:43

Gå tilbake til rikssaker