2020-089

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. november 2020

Forbud nedlagt/sendt:

30. november 2020

Plassfratredelse mottatt:

14. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

21. januar 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. november 2020

280 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 14. januar 2021

44 medlemmer

Mekling berammet:

20. januar 2021

Krav om avsluttet mekling:

14. januar 2021

Meklingsfrist:

20. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. januar 2021 kl. 00:15

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 21. januar 2021 kl. 00:34

Saken ble opprettet: 10.desember 2020 kl. 10:31

Gå tilbake til rikssaker