2020-090

År: 2020     Arkivkode: 316

PRS-/Base avtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. desember 2020

Plassfratredelse mottatt:

18. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

22. januar 2021 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. desember 2020

50 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. januar 2021

50 medlemmer

Mekling berammet:

21. og 22. januar 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. januar 2021

Meklingsfrist:

22. januar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

22. januar 2021 kl. 23:50

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 23. januar 2021 kl. 00:08

Saken ble opprettet: 21.desember 2020 kl. 15:55

Gå tilbake til rikssaker