2020-091

År: 2020     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1 kultur

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

18. januar 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. desember 2020

2028 medlemmer

Mekling berammet:

11. januar 2020

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 6. januar 2021 kl. 11:07

Saken ble opprettet: 21.desember 2020 kl. 15:59

Gå tilbake til rikssaker