2020-092

År: 2020     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. desember 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. desember 2020

6958 medlemmer

Mekling berammet:

2. og 3. februar 2021

Sist oppdatert: 11. januar 2021 kl. 14:25

Saken ble opprettet: 4.januar 2021 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker