2020-092

År: 2020     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Meklingen blir gjennomført digitalt.

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

17. desember 2020

Plassfratredelse mottatt:

29. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

3. februar 2021 kl 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. desember 2020

6958 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 29. januar 2021

32 medlemmer

Mekling berammet:

2. og 3. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

29. januar 2021

Meklingsfrist:

3. februar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. februar 2021 kl. 02:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 8. februar 2021 kl. 08:34

Saken ble opprettet: 4.januar 2021 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker