2020-095

År: 2020     Arkivkode: 314

Funksjonæravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. desember 2020

Forbud nedlagt/sendt:

21. desember 2020

Plassfratredelse mottatt:

22. januar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

28. januar 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. desember 2020

7179 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 649 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 14. januar 2021

328 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 22. januar 2021

204 medlemmer

Mekling berammet:

15. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

22. januar 2021

Meklingsfrist:

15. februar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. februar 2021 kl. 05:30

Resultat
Partene nådde - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 16. februar 2021 kl. 05:39

Saken ble opprettet: 5.januar 2021 kl. 12:02

Gå tilbake til rikssaker